Om osKontakt osLinks

Autoriseret kloakmester

miljørådgivning, kloakservice Kloa er medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og er en autoriseret kloakmestervirksomhed, der udfører kloak- og anlægsopgaver for private og offentlige bygherrer

Kloa's primære forretningsområde er reparationer og nyanlæg, herunder forsikringsskader.

Kloa arbejder indenfor det kloak- autoriserede område: Nyanlæg, reparation, renovering og rensning af spildevands-, regnvands- og dræningsinstallationer i kloakerede og ukloakerede områder.

Kloa udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise.
Arbejde kan udføres efter tilbud eller regning.
Michael T. Pedersen er den teknisk ansvarlige kloakmester i Kloa

Ring til Kloa - autoriseret kloakmester, hvis der er problemer med:

  • Dårligt træk i kloakledningen
  • Forstoppelser
  • Myndighedsbehandling - F.eks. hvilken ledning er offentlig og hvilken er privat
  • Sætninger på jorden, det kan være over kloakledningen
  • Overløb fra tagrender
  • Vand der løber ud på jorden og skader huset
  • Dårlige dæksler
  • Vand der kommer ind i kælderen igennem fundamentet
  • Jord der kommer ind i en kloakbrønd
  • Spildevandsløsninger i det åbne Land

Ofte findes der flere løsninger på et problem, hos Kloa finder vi den bedste.

Spildevandsløsninger i det åbne land

Skal der etableres nedsivning, minirenseanlæg, pileanlæg osv. afhænger af omkostningerne her og nu samt af den langsigtede driftsøkonomi. Vi finder frem til den rigtige løsning for den enkelte ejendom, afhængig af myndighedernes krav samt afstand til vandløb, vandindvinding, m.v.