Om osKontakt osLinks

Rådgivende ingeniør

miljørådgivning, kloakservice Kloa er et rådgivende ingeniørfirma, der fokuserer på rådgivning, målinger, optimering inden for miljø, kloakservice og entreprenørarbejde.
Kloa har kunderne i centrum, hvad enten det drejer sig om rådgivning eller service af private og offentlige virksomheder i Danmark.

renseanlæg Konsulentarbejdet er lagt med hovedvægt på kunder som industrien, mindre virksomheder, renseanlæg og myndigheder. Kloa's speciale er luftforurening, lugt, radon og undersøgelser/rådgivning ved afledning af spilde- og regnvand.


miljø, kloakservice og entreprenørarbejde Lugtgener forårsaget af renseanlæg, landbrug og industri er mulig at løse for Kloa. Det omfatter måling, beregninger efter anerkendte modeller, opstilling af løsningsforslag og udbudsmateriale.

Kloa har ved hjælp af et stort netværk med eksterne eksperter så ydelser af speciel karakter inden for luft- og lugtforurening kan løses på en kompetent måde.

Kloa har foruden rådgivningsydelser mulighed for at tilbyde entreprenørarbejde inden for Kloak- og spildevandservice.